Tag Archives: อ่าวมะนาว

ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิต “เขาล้อมหมวก”

ครั้งนึงในชีวิต ควรไปพิชิต “เขาล้อมหมวก”

เขาล้อมหมวก (จุดชมวิวอ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาว) เป็นภูเขาอยู่ที่ยอดแหลมระหว่างอ่าวมะนาว และอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ความสูง 902 ฟุต เป็นภูเขาหินปูน

เส้นทางการเดินขึ้นยอดเขาล้อมหมวกเป็นผาหินปูนลาดชันหลายช่วงควรใส่รองเท้าผ้าใบ และเตรียมถุงมือใส่ตอนจับเชือก ปล.ถ้าสวมรองเท้าแตะเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาติให้ขึ้นไป

กองบิน 5 ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นพิชิตเขาล้อมหมวกได้ทุกวัน แต่จะกำหนดวันเปิดให้ขึ้นเขาล้อมหมวกเฉพาะวันหยุดเทศกาล ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 โดยปิดรับลงทะเบียน 10.30 น.

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube