Tag Archives: พี่หนุ่มพาเที่ยว

เที่ยวกำแพงเพชร เที่ยวแบบประวัติศาสตร์ เที่ยวกับวัฒนธรรม

“เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภา” ประจำวันที่ 26 เมษายน 2555
ดำเนินรายการโดย “พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์” นักจัดรายการวิทยุมากด้วยประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และ “น้องนิส นิสลา คุ้มพงศ์”

 

Use Facebook to Comment on this Post

เที่ยวทองผาภูมิ เขื่อนเขาแหลม เกาะกะทิ พระธาตุโบอ่อง

“เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภา” ประจำวันที่ 15 เมษายน 2555
ดำเนินรายการโดย “พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์” นักจัดรายการวิทยุมากด้วยประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และ “น้องนิส นิสลา คุ้มพงศ์”

 

Use Facebook to Comment on this Post

เที่ยวปากช่อง ชมงานสงกรานต์

“เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภา” ประจำวันที่ 8 เมษายน 2555
ดำเนินรายการโดย “พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์” นักจัดรายการวิทยุมากด้วยประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และ “น้องนิส นิสลา คุ้มพงศ์”

 

Use Facebook to Comment on this Post

เที่ยวอุทัยธานี อิ่มเอมกับกุ้ง 2 แม่น้ำ

“เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภา” ประจำวันที่ 31 เมษายน 2555
ดำเนินรายการโดย “พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์” นักจัดรายการวิทยุมากด้วยประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และ “น้องนิส นิสลา คุ้มพงศ์”

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube