Tag Archives: ปลูกป่าต้นน้ำยม

ควันหลงการไปเที่ยวปลูกป่าต้นน้ำยม  อ.ปง พะเยา ปีที่ 4 

 

การไปเที่ยวอย่างไม่รู้เหนื่อย พร้อมกับการทำประโยชน์ไปด้วยนับได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปลูกป่าไปด้วยนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานในระยะยาว แม่น้ำยม เป็นสายหลักหนึ่งในสี่ของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เป็นสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ำ แต่อย่างไร

ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิยุและโทรทัศน์ไทย มีนายณรงค์ ปานนอก เป็นประธานชมรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานหลักทั้งหลายจัดงานปลูกป่านี้ขึ้นให้เป็นแนวทางและตัวอย่างของการฟื้นฟูป่าในประเทศไทยต่อไป ซึ่งขณะนี้มีป่าเหลืออยู่ 31 เปอร์เซ็น ของพื้นที่ทั้งหมด

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube