Tag Archives: ขนำนายทั่ง

คีรีวง หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

คีรีวง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย มีภูเขาโอบล้อม มีสายน้ำพาดผ่านกลางหมู่บ้าน มีต้นไม้อยู่โดยรอบ การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้าน และการทำสวนอยู่กับธรรมชาติ

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube