เที่ยวเมืองจันทบุรีกับพี่หนุ่มสุทน

“จันทบุรี” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างพากันให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ เพราะในจังหวัดจันทบุรีไม่เพียงแต่จะเป็นเมืองที่ทะเลสวย หาดทรายขาวแล้ว แต่ยังเต็มไปด้วยผลไม้ที่ขึ้นชื่อหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ลำไย ลองกองและมังคุด ที่ทั้งใช้ขายภายในประเทศและส่งขายนอกประเทศอีกด้วย

ส่วนเรื่องราวทางด้านของประวัติศาสตร์เมืองจันท์ก็น่าสนใจอยู่ไม่แพ้กัน ทาง BIG MAP ฉบับนี้จึงขออาสาพา ‘พี่หนุ่ม-สุทน’ มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองจันท์ให้ผู้อ่านได้รู้ถึงความเป็นไปเป็นมาต่างๆ อย่างมากมายค่ะ
พี่หนุ่มช่วยเล่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีให้เราฟังหน่อยค่ะ
: จันทบุรีหรือเมืองจันทร์เป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ดิน น้ำ อากาศ เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้นานาชนิด เช่นทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น เมืองจันทร์มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 สมัยนั่นเมืองนี่อยู่ที่เขาสระบาป ชุมชนที่เข้ามาอาศัยอยู่แรกๆ ก็คือชาวซอง (ชาวซองอยู่ในตระกลูญวนและเขมร) ต่อมาได้ย้ายที่อยู่จากเขาสระบาปมาอยู่ที่แม่น้ำจันทบูร สมัยประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาในปี 2310 พระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าจากกรุงศรีอยุธยามาผ่านเมืองชลบุรี เมืองบางละมุง เข้ามาตีเมืองระยองแล้วมาตั้งทัพที่เมืองแกลง(เมืองแกลงในสมัยนั่นอยู่ที่ปากน้ำประแส) เพื่อที่จะเข้าเมืองจันทบุรี ส่วนเจ้าเมืองจันทบุรีได้ส่งสมณทูตหรือพระภิกษุสงฆ์มาเจรจาไม่ให้พระเจ้าตากสินยกทัพเข้าไปในเมืองจันทบุรี แต่พระเจ้าตากสินต้องการที่จะรวบรวมไพร่พลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาให้ได้ ในเย็นวันนั้นก็มีการรับประทานอาหารพร้อมกันทั้งเหล่าทัพ และในมื้ออาหารมื้อนั้นพระเจ้าตากสินได้กล่าวขึ้นว่า “วันนี้เราจะทุบหม้อข้าวที่เรามีทั้งหมดให้แตก(ต่อยหม้อข้าวทิ้งให้หมด) พรุ่งนี้เราจะไปกินข้าวเช้าที่เมืองจันทบุรี”

jantaburee006

 

เหตุการณ์ที่พระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีเมืองจันทบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะ

: หลังจากนั้นพระเจ้าตากสินก็ตีเมืองจันทบุรีได้เป็นผลสำเร็จ ชาวเมืองก็ให้การต้อนรับพระเจ้าตากสินเป็นอย่างดี และต่อมาพระเจ้าตากสินก็ได้รวบรวมขุนพลและต่อเรือประมาณ 100 ลำ คนประมาณ 5,000 คน และได้เดินทัพมากอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาจนสำเร็จ

ในปี 2534 ชาวเมืองจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า ประชาชนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลของพระองค์ท่านขึ้นมา และเป็นศาลที่พระรูปนั้นเท่ากับพระองค์จริงส่วนหลังคาของศาลเป็นรูปทรงมาลาหัวแหลมก็คือทรงหมวกนั่นเอง ศาลนี้ก็เป็นที่รักและเคารพของชาวจังหวัดจันทบุรี

ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์และเครื่องราชสักการะบูชาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านในการกอบกู้เอกราชเพื่อให้สยามประเทศเป็นไทยดังเช่นปัจจุบันนี้

ถ้าพูดถึงเมืองจันทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น ได้มีการย้ายเมืองจันทบุรีไปอยู่ที่เขาเนินวง ซึ่งเป็นลักษณะของค่ายสีเหลี่ยมผืนผ้าบนกำแพงมีปืนใหญ่ล้อมรอบ เพื่อป้องกันการรุกรานของญวนในสมัยนั้นต่อด้วยในค่ายมีศาลหลักเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จนเข้ามาในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาที่เดิม (ที่ริมแม่น้ำจันทบูรนั่นเอง)

jantaburee002

jantaburee001

jantaburee009

 

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีที่พี่หนุ่มอยากแนะนำให้กับท่านผู้อ่านคือที่ไหนคะ

: เมื่อมาถึงจันทบุรีท่านสามารถมาเดินชมแถวริมแม่น้ำจันทบูรได้ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว เช่น ศาลาวัฒนธรรมที่รวมเอาความเป็นวัฒนธรรมญวน จีน และไทย นอกจากนั่นยังมีถนนคนเดินที่สามารถเดินชมวิถีชีวิตของคนที่อยู่ดั่งเดิมและบ้านเรือนเก่าๆ ตามระยะทางได้เรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงสะพานข้ามไปอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล     ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่สร้างโดยชาวญวนที่อพยบเข้ามาอยู่ในเมืองจันทบุรี

jantaburee007

และเมืองจันทบุรียังมีทะเลที่สวยงาม โดยเฉพาะทะเลที่แหลมสิงห์ ซึ่งที่แหลมสิงห์จะมีเขาอยู่ลูกหนึ่งเป็นลูกเล็กๆ และมีลักษณะคล้ายๆ สิงห์หมอบอยู่ จึงเรียกแถวนั้นว่า “แหลมสิงห์” แต่บริเวณนี้ในสมัยของรัชกาลที่ 3 ก็มีการสร้างป้อมไพรีพินาศขึ้นมา และแถวชายหาดแหลมสิงห์ก็สามารถมาพักผ่อน ซึ่งที่นี่จะมีร้านอาหาร ที่พัก หรือถ้าจะไปศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องของ รศ. 112 ก็สามารถไปได้ที่ตึกแดงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เดิมเป็นป้อมพิฆาตปัจจามิตรต่อมาเมื่อฝรั่งเศษได้เข้ายึกเมืองจันทบุรีแล้วรื้อป้อมออกมาสร้างเป็นตึกแดงเพื่อเป็นกองบรรชาการของทหารฝรั่งเศษ และตึกแดงในปัจจุบันก็ได้จัดทำเป็นห้องสมุดของประชาชน ถัดจากตึกแดงก็จะเป็น “คุกขี้ไก่” สร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศษเข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้สำหรับขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศษ

jantaburee004

jantaburee005

jantaburee003

 

อยากให้พี่หนุ่มเชิญชวนผู้อ่านให้มาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีหน่อยค่ะ

: หากท่านมีโอกาสที่จะมาเที่ยวเมืองจันทบุรี สามารถมายังทะเลที่หาดแหลมสิงห์ได้ ที่นี่เป็นชายหาดปากน้ำจันทบุรี ซึ่งจะล่องเรือออกไปตามเกาะ แก่งต่างๆ ได้ เช่น เกาะจุฬาจะเห็นเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้าและเกาะนมสาว  หรือต้องการอยากจะพักผ่อนที่หาดทรายซึ่งก็จะมีบ้านพักให้เลือกได้หลากหลาย ก็เหมาะสมมากทีเดียว เพราะในจังหวัดจันทบุรียังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไว้รอให้ท่านได้มาดูมาชม ฉะนั้นหากท่านต้องการอยากพักผ่อนต้องคิดถึงจังหวัดจันทบุรี

jantaburee008

 

ภาพ/เรื่อง : BIG MAP Magazine

 

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube