เที่ยววัดน้ำฮู ปาย แม่ฮ่องสอน

เวลาที่ไปเที่ยว  ปาย  แม่ฮ่องสอน  ก็ต้องไปแวะไหว้พระพุทธรูปอุ่นเมือง   ที่วัดน้ำฮู  ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย  ถามใครก็รุ้จัก  วัดนี้ต้องไปเอาน้ำมนต์ที่ถือว่าแปลก เพราะไหลออกจากเศียร พระพุทธรูปอุ่นเมือง พระประธาน ที่มีการพิสูจน์กันมาแล้ว  โดยตักน้ำออกจากพระเศียรและซับจนแห้ง พอผ่านไปห้าวัน ก็มาเปิดดู ปรากฎว่ามีน้ำเต็มพระเศียร ทางวัดได้จัดทำน้ำมนต์จากระเศียร ให้สาธุชนนำกลับไปเป็นศิริมงคล ซึ่งวัดนี้ได้สร้างและบูรณะโดย ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปีพศ.2474

สำหรับประวัติดั้งเดิม เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อบรรจุพระอัฐิและเกศาของพระพี่นางสุพรรณกัลยา ในเจดีย์ บริเวณวัด

20161218_165137

 

20161218_165252

 

20161218_165406

 

20161218_172651

 

มีประวัติที่ระบุอยู่ในหนังสือประวัติวัดน้ำฮู  ที่ระบุว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนอิงนิยายว่า  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไม่สามารถตีตองอูให้แตกได้ เพื่อจับพระเจ้านันทบุเรงเซ่นดวงวิญญาณของพระพี่นางสุพรรณกัลยา ก็จะไม่เข้าพระนครอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ตระเวณดูแลทุกข์สุขของพสกนิกร  เมื่อยกทัพกลับจากตองอู กลับมาทางหงสาวดี ทรงรับอัฐิธาตุของพระพี่นางแล้ว จึงทรงยกทัพกลับมาทางเมืองปาย  เมื่อพระองค์ทรงยกทัพพ้นชายแดนพม่าแล้ว ทรงพักทัพรักษาไพร่พลที่เมืองปาย คืนนั้นพระองค์ดำทางสุบินนิมิตไปว่า พระพี่นางเสด็จมาหาทั้งสองพระองค์  ทรงกรรแสงร่ำไห้ตรัสว่าองค์ดำเอ๋ย  พี่เปรียบเสมือนคนสองแผ่นดิน ลูกพี่เป็นลูกพม่า   ตัวพี่เป็นไทย  ย่อมผูกพันกันอยู่แดนไทยและพม่า  คือเมืองปายนี้  วิญญาณของพี่จะได้เป็นสุขเสียที พี่ลำบากมากแล้วชั่วขีวิตนี้ ขอฝากจันทร์คนสนิทให้ดูแล องค์ดำก็ทรงกรรแสงร่ำไห้ ตกใจตื่นบรรทมเมื่อยามใกล้รุ่ง

หลังจากนั้น ทรงใช้ม้าเร็วเร่งเดินทางกลับพระนครไปรับตัว คุณท้าวจันทร์เทวี ซึ่งเป็นคนสนิทพระพี่นางไปเมืองปายด่วน  และให้นำผอบเส้นพระเกศาชองพระพี่นางสุพรรณกัลยาที่มอบให้ไปด้วย สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงสั่งให้สร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐิของพระพี่นางสุพรรณกัลยา ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองปาย และให้บรรจุเส้นพระเกศาของพระพี่นางไว้ในเจดีย์ด้วย ซึ่งปัจจุบันอยุ่ในใต้พระเจดีย์องค์ปัจจุบันหลังวิหาร ที่ครุบาศรีวิชัยสร้างในวัดน้ำฮูนั่นเอง

20161218_172827

 

20161218_170646

20161218_170215

 

ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลา บริเวณริมน้ำและได้อัญเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ ตลอดจนพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา มาให้ประชาชนได้กราบไหว้ ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้  เพื่อนร่วมทางคุณสันต์ โชคพงษ์อุดมชัย ได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตนเอง หลังจากกราบไหว้บริเวณศาลาริมน้ำ ซึ่งมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้จำนวนมาก จึงอยากให้คุณผู้ฟังไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ด้วยตนเอง เมื่อเดินทางไปปายที่วัดน้ำฮูนี่เอง

 

20161218_152636

 

 

 

 

 

 

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube