Tag Archives: หนุ่ม สุทน

สัมผัสสีสันแห่งตะวันออก กับฤดูกาลของผลไม้ ณ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รายการเมืองไทย…มีดี A.M.999 โดย ตุ๋ย มหาชัย และ หนุ่ม สุทน เชิญชวนผู้ฟังรายการและท่านที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวร่วมเดินทางสัมผัสสีสันแห่งตะวันออก กับฤดูกาลของผลไม้ ณ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ช็อป และ ชิมผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด กระท้อน ลองกอง ลางสาด ขนุน สละ ที่ทั้งสดและปลอดภัยจากสารพิษ โดยการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร

Use Facebook to Comment on this Post

พี่หนุ่มพาเที่ยว..เมืองนนท์ (นนทบุรี)

“เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภา” ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2555
ดำเนินรายการโดย “พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์” นักจัดรายการวิทยุมากด้วยประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และ “น้องนิส นิสลา คุ้มพงศ์”

Use Facebook to Comment on this Post

พี่หนุ่มพาเที่ยว…เมืองเลย เชียงคาน

“เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภา” ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2555
ดำเนินรายการโดย “พี่หนุ่ม สุทน รุ่งธัญรัตน์” นักจัดรายการวิทยุมากด้วยประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และ “น้องนิส นิสลา คุ้มพงศ์”

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube