ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ถ้าย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2432  ครั้งนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่5 เสด็จประพาสแหลมมาลายู  พระองค์ท่านทรงเสด็จมาที่สงขลาและพัทลุง เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาที่พัทลุง ก็มาประทับเรือนที่เรือนแพ อยู่ที่หาดแสนสุขลำปำ  พระองค์เสด็จขึ้นไปที่วังเก่าของเจ้าเมืองพัทลุง  และวัดถ้ำคูหาสวรรค์ และ
เสด็จประพาสตัวเมืองพัทลุง  ก็มีทั้งขบวนช้าง ม้า เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมา  เมื่อประทับแรมบริเวณนี้ก็ดูการจับจระเข้ด้วย

 

 


ต่อมาเมืองพัทลุงเห็นว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5  เคยเสด็จประพาสแหลมมาลายูและทรงเสด็จมาที่เมืองพัทลุงด้วย ก็เลยมาการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อระลึกถึงพระองค์  เมื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นมาแล้ว เลยมีการจัดงาน เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง มีการวางพานพุ่มเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน  มีงานแสงสีเสียงอย่างนี้ทุกปีในเดือนกรกฎาคม  ใช้ชื่องานว่า “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่5 นั่นเอง  มีการแสดง มีพลับพลาที่ประทับย้อนกลับไปสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จ  มีการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่5 บรรดาพ่อค้า ข้าราชการทั้งหลายก็แต่งกาย

 

 

 

 

 

 

 


เมื่อมีการวางพานพุ่ม จะมีพ่อค้า ประชาชนมาร่วมงานกันเยอะมากทีเดียว  ที่จริงทุกปีจะมีการจัดแบบพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ด้วย แต่ปีนี้มาไม่ทันเลยไม่ทราบว่าจัดเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่า  ในช่วงที่จัดพิธีพราหมณ์วางพานพุ่ม จะเห็นพระอาทิตย์อัศดง คือเมฆจะครึ้มมืดมิดไปหมด ทำให้ชาวบ้านประชาชนประหลาดใจว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5 นั่นเองครับ

 

 

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube