“ม่วนแซบอีหลี มีดีที่อีสาน”

เย็นวันนี้(๒๔ มกราคม ๒๕๕๖) ณ ศูนยการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖ (Amazing I-san Fair 2013) “ม่วนแซบอีหลี มีดีที่อีสาน” โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่อยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ภูมิภาคอีสาน โดยเฉพาะแพ็คเกจน้ำเที่ยวและที่พักในราคาลดพิเศษตั้งแต่ ๒๐ – ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และการจำหน่ายอาหาร สินค้าของที่ระลึก รวมจำนวนกว่า ๖๐ บูธ รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม อีกทั้งมีการจำลองวิถีชีวิต และสาธิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ประกอบด้วย ๖ โซนมหัศจรรย์แห่งดินแดนอีสาน ได้แก่

  • โซนเลิศล้ำงานศิลป์ ถิ่นประเพณี
  • โซนศรัทธา บารมี อริยสงฆ์
  • โซนชิคแอนด์ชิลด์
  • โซนเสน่ห์วิถีชุมชน สังคมอีสาน
  • โซนถักทอคุณค่า ผืนผ้าแดนอีสาน
  • โซนตลาดอีสานแซบ

“เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ -๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube