โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ

โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบริเวณนี้โดยปกติเป็นที่ที่น้ำท่วม ที่ดินไม่สมบูรณ์ พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอซื้อที่ของชาวบ้าน เพื่อจะทำเกษตรตรงนี้ เอาพืชผักผลไม้ของเมืองเพชรบุรีมาปลูกที่บริเวณนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ดูว่า พืชของเมืองเพชรบุรีสามารถจะปลูกได้ในที่ดินแบบนี้

ตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้ทรงคิดว่าจะตั้งชื่อบริเวณนี้ มีอยู่วันหนึ่งมีชาวบ้านนำผลมันทูลเกล้าถวาย พระองค์ทรงนำมันไปชั่งไว้ที่ตาชั่ง แล้วก็ทรงงานต่อไป จนกระทั่งลืม   1-2 เดือนต่อมาทรงนึกได้ว่าเอามันมาชั่งอยู่บนตาชั่ง แล้วทรงเห็นมันแตกขึ้นมา จึงทรงคิดในใจว่า ชั่งหัวมัน  เลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อโครงการแห่งนี้ด้วย ปัจจุบันโครงการแห่งนี้เปิดให้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ แล้วถนนที่เดินทางไปที่โครงการก็ดีมาก  แต่ถ้าจะไปแนะนำให้ไปตอนเย็นๆ หรือไม่ก็ไปตอนเช้าเลย เพราะถ้าช่วงสายอากาศจะเริ่มร้อน  ที่นี่จะมีจักรยานให้สามารถขี่เข้าไปชมพืชพันธุ์ต่างๆ ของเมืองเพชรบุรี ไปดูว่าการที่จะนำพืชมาปลูก ต้องบำรุงดินอย่างไร ปลูกอย่างไร  มันถึงจะได้ผล นักท่องเที่ยวสามารถไปศึกษาในเรื่องของเชิงเกษตร

อีก ส่วนคือ กังหัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า แล้วขายให้กับการไฟฟ้า  เป็นการนำผลอย่างหนึ่งมาบูรณะโครงการชั่งหัวมันด้วย

ถ้าอยากไป ศึกษาหาความรู้ก็สามารถเดินทางไปได้  การเดินทางไม่ยากไปง่าย คือ ไปเส้นทางแก่งกระจานง่ายที่สุด เส้นทาง สายนี้จะเป็นถนนใหญ่ วิ่งตรงไปสุด จะมีป้ายบอกตลอดทางเลย ไปโครงการชั่งหัวมัน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทพระเจ้าอยู่หัว    ลองไปศึกษาดูแล้วคุณจะสามารถนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน หรือว่าปลูกพืชต่างๆ ในบ้านของคุณได้

 

 

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube