ควันหลงการไปเที่ยวปลูกป่าต้นน้ำยม  อ.ปง พะเยา ปีที่ 4 

 

การไปเที่ยวอย่างไม่รู้เหนื่อย พร้อมกับการทำประโยชน์ไปด้วยนับได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปลูกป่าไปด้วยนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานในระยะยาว แม่น้ำยม เป็นสายหลักหนึ่งในสี่ของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เป็นสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ำ แต่อย่างไร

ชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิยุและโทรทัศน์ไทย มีนายณรงค์ ปานนอก เป็นประธานชมรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานหลักทั้งหลายจัดงานปลูกป่านี้ขึ้นให้เป็นแนวทางและตัวอย่างของการฟื้นฟูป่าในประเทศไทยต่อไป ซึ่งขณะนี้มีป่าเหลืออยู่ 31 เปอร์เซ็น ของพื้นที่ทั้งหมด

ในปีนี้ทางชมรมฯได้เลือกพื้นที่ป่าห้วยดงดำ ต.นาปรัง อ.ปง พะเยาปลูกป่า 300 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายป่า ในช่วงเดือนกันยายน  2562

ก่อนลงพื้นที่ปลูก ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ที่ลำห้วยชุมชนบ้านบอน หมู่ 2 บ้านค่าไพบูลย์ ต.ปง อ.ปง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชุดเขียวๆจำนวนมากไปร่วมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นไปจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรโคก หนอง นา  ที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูต้นน้ำยม บ้านค่าไพบูลย์ หมู่ 2 ต.ปง อ.ปง  โดยมีนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ทั้งหมดมาร่วมงาน งานนี้มีการแจกทุนการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือคนพิการ และมีการแสดงชองชนเผ่าในพื้นที่ มาร่วมงานกันคึกครื้น 

ในงานวันปลูกป่า รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากกลุ่มต่างๆและชนเผ่า โดยมาพร้อมกับเลขาคนสวย คาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการปลูกป่าต้นน้ำยมครั้งที่ 5 ในปีหน้าต่อไป

 

Use Facebook to Comment on this Post


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube